Visual Design for Land Register Software

Visual Design for Land Register Software

During the year 2018 the Centre of Registers and Information Systems (RIK) concluded a study on user experience and user needs for the new land register management. As a result two user interface prototypes, one for desktop view and the other for hand-held devices were developed, accompanided with the style book and coloured views. The contracted company, Trinidad Wiseman OÜ, is a well-known user experience design company in Estonia.

Please, take a look at the following outcomes of the study on the user experience and user interface design:

KRIS5 arhitektuuri analüüsi tulemused avalikustatud

KRIS5 arhitektuuri analüüsi tulemused avalikustatud

Mai lõpus andis hanke võitja Flowit Eesti OÜ RIKile üle kavandatava uue kinnistusraamatu infosüsteemi (KRIS5) arhitektuuri analüüsi raporti.

KRIS5 arhitektuuri üldine kontseptsiooni rõhuasetus on avatud lähtekoodiga tehnoloogiate baasil paindliku ja skaleeritava infosüsteemi väljaarendamisel.

Lisaks koostasid KRIS5 süsteemi arhitektuuri kontseptsiooni disainerid süsteemi arhitektuuri prototüübi koormustestide läbiviimiseks. 

KRIS5 menetlustarkvara kasutajakogemuse uuring

KRIS5 menetlustarkvara kasutajakogemuse uuring

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) kuulutas 13. aprillil välja hanke 2020. aastal valmiva uue vabavaralise kinnistusraamatu KRIS5 menetlustarkvara kasutajakogemuse ja -vajaduste analüüsi ning kasutajaliidese prototüübi koostamiseks.

Hanke infopäev toimus 18. aprillil RIKisHanke dokumendid on avaldatud riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195667 .

Üleeuroopaline kinnistusraamatute otsingusüsteem

Üleeuroopaline kinnistusraamatute otsingusüsteem

Projekti eesmärk on liidestada Euroopa õigusalaste teenuste portaalis e-Justice asuv kinnistusraamatute päringusüsteem Eesti ja Austria kinnistusraamatutega. Teenuse väljatöötamise järel on õigusvaldkonna spetsialistidel võimalik otsida kinnistutega seotud informatsiooni korraga mõlema riigi kinnistusraamatutest.

KRIS5 arhitektuurne lahendus

KRIS5 arhitektuurne lahendus

19. jaanuaril 2018 kuulutati välja hange uue kinnistusraamatu infosüsteemi KRIS5 arhitektuuri analüüsi läbiviimiseks, et leida uuele infosüsteemile sobivaim arhitektuurne lahendus. Ühtlasi koostatakse analüüsi tulemuste põhjal KRIS5 arhitektuurii kontseptsioon, mille tehniline lahendus kasutab ära avatud lähtekoodiga lahendusi.