Käivitus Projekt KRIS5

The LIS Project has been launced! Photo by Rasmus Jurkatam / Estonia.ee

Uue kinnistusraamatu infosüsteemi KRIS5 arendustegevus algas 2017. aastal. Toimus ettevalmistavate analüüside läbiviimiseks ja sellele järgnevate infosüsteemi arendustööde läbiviimiseks vajaliku rahastuse leidmine. 

2018. aasta alguseks oli selgunud, et KRIS5 arendamiseks vajalikke tegevusi on võimalik osaliselt rahastada Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Seetõttu alustati 2018. aasta esimeses pooles mitmete analüüside hankimist. Paralleelselt viiakse 2018. aasta jooksul läbi järgmised ettevalmistavad tegevused:

  • KRIS5 arhitektuuri analüüs ja prototüüpimine.
  • kinnistusraamatu menetlustarkvara kasutajakogemuse uuring ja kasutajaliideste prototüüpimine.
  • Kodanikele ja ettevõtjatele elu- ja ärisündmustel põhinevate kinnisvara valdkonna e-teenuste pakkumise taustauuring.

Nimetatud analüüside ja uuringute põhjal kujundatakse 2018. aastal välja uue kinnistusraamatu infosüsteemi kontseptsioon ning käivitatakse infosüsteemi väljatöötamine põhifunktsionaalsuse ulatuses.

Aastatel 2019 - 2020 jätkub KRIS5 arendamine täieliku süsteemi funktsionaalsuse saavutamiseks. Samuti tegeletakse täiendavate tugisüsteemide ja liidestuste ühendamisega, laiendatud e-teenuste pakkumisega ja suurema turvalisuse tagamiseks vajalike töödega.

Uus kinnistusraamatu infosüsteem KRIS5 on kavas kasutusele võtta 2020. aastal.

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.